• Disclaimer www.curacaolikeur.nl

  FDB Trading BV (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen FDB Trading BV, verleent u hierbij toegang tot www.curacaolikeur.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

  FDB Trading BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

  Beperkte aansprakelijkheid

  FDB Trading BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

  De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FDB Trading BV.

  Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met FDB Trading BV.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FDB Trading BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

   

  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FDB Trading BV en haar licentiegevers.

  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FDB Trading BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
   

  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd